Uerteel vum Verfassungsgeriicht

An engem rezenten Uerteel huet d’Verfassungsgeriicht der Gemeng Leideleng Recht ginn, déi sech dogéint gewiert hat, nach méi Gewerbesteier an de Fonds pour l’emploi anzebezuelen.

Am Kader vum Zukunftspak huet d’Gemeng Leideleng 2015 2,75 Milliounen € an 2016 1,39 Milliounen € vun der Gewerbesteier missen an de Fonds pour l’emploi anzebezuelen, dëst well d’Gewerbesteier par rapport zu der Awunnerzuel immens héich ass. Just zwou weider Gemenge ware vun dëser Mesure betraff, nämlech Niederanven a Betzder. D’Riichter vun der Cour constitutionnelle hunn an hirem Uerteel festgehalen, dass den entspriechende Gesetzartikel aus dem Zukunftspak net konform ass zum Artikel 107, Paragraf 1 vun der Verfassung (Autonomie communale), well de Gesetzesartikel net präzis genuch gewiescht wier.

Eise Conseiller Lou Linster freet beim Schäfferot no, wéi eng Konsequenzen dat Uerteel huet an

op d’Gemeng Leideleng elo dës Suen erëm kritt. Hei fannt dir d’Fro: Question Arret Cour Constitutionelle

D’Uerteel vum Verfassungsgeriicht fannt der hei: http://www.justice.public.lu/fr/actualites/2017/12/Arret-131-Cour-constitutionnelle/index.html