Nei Weeër fir eng Mobilitéit déi Freed mécht

De Patrick Calmus ass iwwerzeegt, dass d’Verkéiersproblematik zu Leideleng nëmme geléist ka ginn, wann den Tram bis an d’Aktivitéitszone verlängert gëtt.

Mir wëllen duerfir suergen, dass jiddereen zu bescht méigleche Konditiounen dohinner kënnt wou en hi wëllt. Fir dëst ze erreeche muss ee bereet sinn nei Weeër ze goen an op alternativ Verkéiersmëttelen zeréckzegräifen. Den Individualverkéier soll awer hei net verdäiwelt ginn, mee eng gläichberechtegt Plaz an engem Gesamtkonzept kréien.

#TramOpLeideleng

An den aktuelle „Plans Sectoriels Transports“ vun der Regierung ass geplangt den Tram vun der Cloche d’Or op Leideleng ze verlängeren. An engem Artikel vum Paperjam, betount den Transportminister François Bausch allerdéngs, dass dëst nach guernet sécher ass, mee de „Bus à haute capacité“ eng Alternativ fir Leideleng kéint sinn.

Eisen Informatiounen no, misst d’Bréck iwwert d’Escher Autobunn opwänneg sanéiert a vergréissert ginn, fir dass den Tram driwwer fuere kéint. Mir wëllen eis dofir asetzen, dass den Trace awer bis op Leideleng verlängert gëtt, mam Argument dass zesumme gerechent bal 10.000 Leit hei wunnen a schaffen an an den Aktivitéitszone nach vill Firmen wäerte bäikommen an deenen nächste Joren. Hei musse mir duerfir suergen, dass eist Duerf net am Verkéier ënnergeet. Nëmmen eng Kombinatioun vun allen Verkéiersmëttele kann hei Remedur schafen.

#Veloh

D’Realisatioun vun enger duerchgoender Vëlospiste vun der Gemeng iwwert d’Rue de Cessange, laanscht d’Aktivitéitszonen Am Bann a Grasbësch bis op Zéisseng-Kuelebierg ass d’Viraussetzung fir d’Mobilité douce ze promouvéieren. Fir dëst Verkéiersmëttel nach méi attraktiv ze maachen hätte mir gären d’Ubannung un de Stater Vel’oh’s-Reseau. Ab 2018 wäerten och E-Bikes an der Vel’oh’s-Flotte disponibel sinn, wat et och vu Leideleng aus interessant mécht mam Vëlo an d’Stad ze fueren.

#WouAssDeRaoul

Mat der Mobilitéit geet awer och d’Sécherheet op der Strooss Hand an Hand. Mir hätte gären e séchere Nuetstransport vun der Stad op Leideleng. D’Iddi vum Nightrider soll iwwerduecht ginn an duerch en Late Night Bus ergänzt resp. ersat ginn, deen de Benotzer vill méi eng grouss Flexibilitéit bitt. Och bei groussen Evenementer wéi dem Piccadilly oder dem Zürcher Bal, soll Leideleng un déi bestoend Navetten ugeschloss ginn. Sou ass assuréiert, dass eis Awunner confortabel a secher dohinner an och nees zeréck bruecht ginn.

#PünktlechNavette

Leideleng huet e gudden Uschloss un de Bus & Zuch-Reseau. D’Horaire vun deenen zwee, an an Zukunft och dee vum Tram, mussen awer harmoniséiert ginn, sou dass et zu méiglechst gerénge Waardenzäiten op deene Plaze kënnt wou een ëmsteige muss. Och soll eng Navette déi d’Leidelenger Gare mam Duerf verbënnt, eis Gare méi attraktiv maachen. Doduerch dass se just zu Leideleng zirkuléiert, soll dës Navette vill méi pünktlech sinn, wéi de Bus 226.

Oft ass et net méiglech festzestellen op dee Bus, deen ee wëllt huelen, nach kënnt oder schonns laanscht ass, bzw. wéi vill Verspéidung en huet. Eng grouss Hëllef wäerten hei d’Echtzäit-Anzeige ginn déi mir wëlle realiséieren. Dës soen dem Benotzer genau, wéini de nächste Bus kënnt.

Patrick Calmus