Aus dem Duerfkär nees eng Plaz maache wou ee gären ass an sech wuelfillt

Dem Marc Schartz senger Meenung no, ass d’Ëmgestaltung vum Duerfkär ronderëm d’Place du Lavoir zesumme mat enger Reduzéierung vum Verkéier de Schlëssel fir eng däitlech erhéichte Liewensqualitéit.

Reamenagement Place du Lavoir

Den Duerfkär soll fir Leideleng erëm eng „Zone de rencontre“ ginn, wou mir eis wuelfille kënnen. De Reamenagement vun der Place du Lavoir ass essentiell fir d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng ze erhéijen an déi sozial Kohesioun ze stäerken. Ët kéint eng Plaz gi fir eis sozial an kulturell Manifestatiounen ofzehalen. Dëst Zil ka nëmmen erreecht ginn, wann d’Bierger mat an dëse Projet agebonne ginn an hir Iddien abrénge kënnen. Jidderee soll sech hei erëmfannen an och am Alldag dovunner profitéiere kënnen. Nëmmen zesumme kënne mir hei en Duerfkär realiséieren dee mat Liewe gefëllt a wou ee gären ass.

Verkéiersberouegung

Méi Liewensqualitéit kréie mer awer net nëmmen duerch d’Schafe vun engem neien

Duerfkär, mee och duerch eng Reduzéierung vum Verkéier. Et handelt sech heibäi ëm e nationale Problem, deen d’Kompetenz vum Gemengerot wäit iwwerschreit. Néanmoins muss de Gemengerot probéiere Léisungen ze fanne fir déi en sech bei den zoustännegen Autoritéiten asetzt, am Fall wou en se net selwer realiséiere kann. Eise Kandidat Patrick Calmus huet a sengem Bäitrag beschriwwen, wéi mer den ëffentleche Verkéier an d’Mobilité douce promovéiere wëllen. Do donieft mussen awer och Mesure geholl ginn, fir den individuelle Verkéier esou gutt et geet aus dem Duerfkär erauszehalen.

Am meeschte betraff vum Verkéier sinn d’Escher an d’Lëtzebuerger Strooss. Hei wëlle mir eis bei den zoustännegen Autoritéiten asetze fir dass d‘Autobunnssortie „Am Bann“ reamenagéiert gëtt. Bei der Sortie wann ee vun Esch kënnt an no lénks a Richtung Leideleng fuere wëllt kéint z.B. eng rout Luucht installéiert ginn. Aktuell ass et an de Spëtzestonne ganz schwiereg do eraus ze kommen, wouduerch vill Leit d’Autobunn scho bei der Sortie beim Wassertuerm verloossen an dann duerch d’Duerf a Richtung Aktivitéitszone fueren. Och fir d’Installatioun vu Lärmschutzwänn laanscht d’Autobunn wëlle mir eis asetzen.

Op deene Platze wou een an d’Duerf era kënnt, sollen zousätzlech zu de bestoende Geschwindegkeetsanzeige sougenannt Bremsschwellen / Ralentisseuren installéiert ginn. Geféierlech Kräizunge sollen duerch Spigelen, déi den Automobilisten eng besser Iwwersiicht iwwert de Verkéier ginn, entschäerft ginn.

Bei geféierlechen Ausfaarten op eng Haaptstrooss, beispillsweis an der Rue de la Montée souwéi an der Aler Strooss, setze mer eis fir d’Schafe vun enger rietser Virfaart an.

De Reamenagement vun der Place du Lavoir a Mesuren déi zu enger Verkéiersberouegung bäidroen, bréngen eis en Duerfkär wou ee gären ass an sech wuelfillt.

Marc Schartz