Froestonn mat eise Kandidaten

De 25. September haten déi néng Kandidate vun Zesumme fir Leideleng op hir Froestonn am Kultur- a Veräinsbau An der Eech invitéiert, wou sie de Leidelenger Bierger Ried an Äntwert stoungen.

Gutt besichte Froestonn a vill Diskussioune mat de Leidelenger Bierger de an der Eech! Mir si frou eng ganz Rei nei Iddie kritt ze hunn, awer och dass mer op Problemer an eiser Gemeng opmierksam gemaach goufen, op déi mer net an eisem Wahlprogramm agaange waren.