Mat innovativen Iddien ëmweltbewosst handelen

D’Lucie Morel kënnt aus der Bretagne a wunnt zënter 2011 zu Leideleng. Als Ekonomies-Professer an duerch seng Erfarungen a verschiddene Multinationalen huet hatt eng Sensibilitéit fir den Développement durable an déi nei Technologien entwéckelt.

Zesumme fir Leideleng ass iwwerzeegt, dass och op Gemengenniveau, déi nei Technologien am Déngscht vun den dräi Piliere vun der nohalteger Entwécklung (Sozial, Ekonomie, Ëmwelt) stoe mussen.

An eisem Programm hu mer beschriwwe wéi mer d’Elektromobilitéit wëlle fërderen. Ech fueren zënter bal zwee Joer sou oft wéi méiglech mat mengem E-Bike op de Lampertsbierg schaffen. Fir mech ass den E-Bike dat idealt Verkéiersmëttel an engem urbane Milieu. Mir wëllen eis dofir asetzen, dass déi Leidelenger Leit, fir déi dëst Verkéiersmëttel sënnvoll ass, vun der Gemeng ënnerstëtzt ginn, an sech op séchere Weeër an an deene beschte Konditiounen deplacéiere kënnen.

Mir sinn der Meenung, dass mer mat einfache Gesten an technologesche Moyenen eisen Impakt op d’Ëmwelt reduzéiere kënnen. Sou ass et zum Beispill wichteg, dass eis Kanner vu klengem un an der Schoul, an der Famill, awer och duerch en offizielle Botzdag léieren, dass d’Ressourcë limitéiert a wäertvoll sinn. Mir wëllen och op de Wee goen, eise Bierger d’Informatioune vun der Gemeng, zum Beispill de Gemengebuet, ënner digitaler Form ze verdeelen, wann se dat wënschen.

D’Ëffnungszäite vum Recycling-Park sollen erweidert an e kéint och op eng nei, méi gëeegent Plaz plënneren a vergréissert ginn. Sou hätt een d’Méiglechkeet méi Matière wéi bis ewell fachgerecht ze entsuergen. Et muss dofir gesuergt ginn, dass just Leidelenger Bierger dee Park notzen dierfen, sou wéi am aktuelle Gemengereglement virgesinn.

Ët kann net sinn, dass Entreprisen dee Service op Käschte vun de Bierger gratis notzen, do dierf net méi duerch d’Fangere gekuckt ginn. De Recycling-Park soll och en zousätzleche Container kréien, fir Saachen déi nach an engem gudden Zoustand sinn an déi aner Leit gratis mathuelen dierfen.

Doriwwer eraus, muss an den ëffentleche Gebaier vun der Gemeng en Energiemonitoring duerchgefouert ginn, fir déi Plazen ze lokaliséiere wou Energiespuermesure Sënn maachen. Privatleit déi een neit, energieeffizient Haus bauen, respektiv en aalt Haus energieeffizient renovéieren, solle vun der Gemeng e weidere Subside kréien, nieft dem, deen se vum Staat kritt hunn.

Lucie Morel