Fir eng vereinfacht Biergerbedeelegung an eiser Gemeng

De Jean-Pierre Roemen ass der Meenung, dass d’Politik nees méi op d’Bierger zougoen a sie u wichtegen Entscheedungsprozesser bedeelege muss.

Neigestaltung vum Duerfkär

Fir d’Neigestaltung vum Duerfkär hu mer vill Iddien. Allerdéngs wëlle mer dës an engem groussen Debat mat de Leidelenger Awunner zesumme beschwätzen a weisen eis och op fir nei Iddien déi mir dozou nach net an eisem Programm stoen hunn. Jiddereen dee Loscht huet seng Iddien mat anzebrénge soll matdiskutéieren. D’Zil ass et e Konsens mat alle Bedeelegten ze fannen. Dëse Virgank soll och fir zukünfteg Projeten, bei deene vill Leit betraff si bestoe bleiwen, well nëmmen esou di beschten Iddien op den Dësch kommen an d’Leit nees Vertrauen an d’Politik kréien.

#MengGemengOpHighspeed

An deem Zesummenhang wëlle mir och e neien Internetsite schafen, dee méi benotzerfrëndlch ass an op deem sou vill wéi méiglech

Gemengeservicer online ugebuede ginn. Mat engem Online Newsletter an enger Facebook-Säit soll d’Gemeng méi transparent an d’Leit besser iwwert d’Aktualitéit an der Gemeng informéiert ginn.

Eemol de Mount wëlle mer eng Spriechstonn organiséieren an där d’Awunner de Schäffen- a Gemengerot iwwert allméiglech Problemer an der Gemeng informéiere kënnen. Fir de Fall wou eppes net sollt riicht lafen an der Gemeng, oder am Fall wou et gëllt zesumme wichteg Problemer ze léisen, sollen Online-Petitiounen, nom Beispill vun de Chamberspetitiounen, um Internetsite vun der Gemeng deposéiert kënne ginn. Dobäi sollen déi online gesammelten Ënnerschrëfte mat deenen op Pabeier gesammelten zesumme gerechent ginn. D’Online-Meckerkëscht déi schonn existéiert muss méi bekannt gemaach ginn an zäitno op Ureegunge geäntwert ginn.

D’Leit sollen d’Méiglechkeet kréien d’Rechnunge vun der Gemeng, bei deenen et bis elo nach net méiglech ass, ganz kamoud iwwert d’App vun Digicash mat hirem Smartphone bezuelen ze kënnen, sou wéi dat och schonn an anere Gemengen de Fall ass. Digicash, eng Startup mat Sëtz zu Leideleng, mécht d’Liewe fir vill Leit méi einfach an ass scho mat sëlleche Präisser ausgezeechent gi wéi z.B deem vun der „Best Mobile App of the Year“ op de Luxembourg Finance Awards.

Ëffungszäite vun der Gemeng

Leideleng ass eng kleng Gemeng, mee dëst dierf keng Ausried sinn, wann et ëm de Service um Bierger geet.

Fir deene Leit déi berufflech bedéngt keng Zäit hunn an der Woch op d’Gemeng ze goen e bessere Service unzebidden, wëlle mer dofir suergen, datt d’Gemeng zwee Mol am Mount Samschdes Moies hier Dieren opmécht.

Jean-Pierre Roemen